چرخ زنجیر و محاسبات مربوط به آن

زنجیر و چرخ زنجیر

چرخ زنجیر و زنجیر یکی از روش های متداوم جهت انتقال نیرو و حرکت می باشد که با واسطه قرار دادن چرخ زنجیر روی شافت و اتصال آن ها به واسطه زنجیر می توان ارتباط حرکتی و نیرویی بین دو محور با فاصله زیاد ایجاد نمود .

زنجیر ها دارای تیپ های مختلفی می باشند که در هر تیپ سایز آن متفاوت می باشد .

راه تشخیص تیپ زنجیر

یکی از متداول ترین روش های شناخت تیپ در زنجیر سایز پینی می باشد که از کنار زنجیر به صورت پرچی بیرون زده است که با کولیس زدن این بخش و ضرب در عدد 10 می توانید تیپ آن را تشخیص دهیم .

زنجیر ها معمولا در بازار دارای دو نوع دوبل و تک ردیفه می باشند .

در ادامه برای طراحی مکانیزم نیاز به ابعادی وجود دارد که می توانید به آنها توجه نمایید .

محاسبه قطر چرخ زنجیر با توجه به تیپ و تعداد دندانه آن :

محاسبه قطر چرخ زنجیر
برای محاسبه و تعیین قطر چرخ دنده زنجیر

برای  به دست آوردن مرکز به مرکز دو چرخ دنده زنجبر هم قطر:

ابتدا باید گام زنجیر را محاسبه کنیم .

برای بدست آوردن گام زنجیر صفر انتهایی سایز زنجیر را برداشته تقسیم بر 8 کرده  و بعد عدد بدست آمده را در 25.4 ضرب میکنیم تا گام دنده بدست بیاید

حال برای به دست اوردن مرکز به مرکز محور دنده ها در عددی ضرب می کنیم تا مرکز به مرکز محور ها بدست آید این عدد همان باید دارای شرایط ذیل باشد .

اگر تعداد دندانه ی چرخ دنده ها فرد باشد ضربدر عددی میکنیم که نیم داشته باشد مثلا  10.5

و اگر زوج باشد عدد روند را مینویسیم مثلا 10

برای مثال می خواهیم مرکز به مرکز دو چرخ زنجیر هم قطر با تعداد دندانه 9 و تیپ 100 را محاسبه کنیم که حدود مرکز مورد نیاز بین 330 تا 340 باشد .

10 ÷ 8 = 1.25

1.25  ×  25.4 = 31.75

31.75  ×  10.5 = 333

جدول قطر خارجی دنده زنجیر بر اساس تعداد دنده

تعداد  دندانه Series 3/8 Series 40 Series 50 Series 60 Series 80 Series 100 Series 120 Series 140 Series 160 
11 38 51 64  76  102  127  153  178  204
12 41 55 69  83  110  138  165  193  220
13 44 59 74  89  118  148  177  207  237
14 47 63 79  95  127  158  190  221  253
15 50 67 84  101  135  168  202  236  269
16 54 71 89  107  143  179  214  250  286
17 57 76 94  113  151  189  227  264  302
18 60 80 100  119  159  199  239  279  319
19 63 84 105  126  167  209  251  293  335
20 66 88 110  132  176  220  263  307  351
21 69 92 115  138  184  230  276  322  368
22 73 96 120  144  192  240  288  336  384
23 75 100 125  150  200  250  300  350  400
24 78 104 130  156  208  260  312  364  416
25 81 108 135  162  216  270  324  379  433
26 84 112 140  168  224  281  337  393  449
27 87 116 145  174  233  291  349  407  465
28 90 120 150  180  241  301  361  421  481
29 93 124 155  187  249  311  373  435  498
30 96 128 161  193  257  321  385  450  514
31 99 133 166  199  265  331  398  464  530
32 102 137 171  205  273  341  410  478  546
33 105 141 176  211  281  352  422  497  562
34 109 145 181  217  289  362  434  506  579
35 112 149 186  223  297  372  446  521  595
36 115 153 191  229  306  382  458  535  611
37 118 157 196  235  314  392  470  549  627
38 121 161 201  241  322  402  483  563  644
39 124 165 206  247  330  412  495  577  660
40 127 169 211  253  338  422  507  591  676
41 130 173 216  260  346  433  519  606  
42 133 177 221  266  354  443  531  620  
43 136 181 226  272  362  453  543  634  
44 139 185 231  278  370  463  556  648  
45 142 189 237  284  378  473  568  662  
46 145 193 242  290  387  483  580  676  
47 148 197 247  296  395  493  592  691  
48 151 201 252  302  403  503  604  705  
49 154 205 257  308  411  514  616  719  
50 157 209 262  314  419  524  628  733  
51 160 214 267  320  427  534  641    
52 163 218 272  326  435  544  653    
54 169 226 282  338  451  564  677    
56 175 234 292  351  468  584  701    
58 181 242 302  363  484  605  726    
60 187 250 312  375  500  625  750    
62 194 258 323  387  516  645      
64 200 266 332  399  532  665      
66 206 274 343  411  548  686      
68 212 282 353  423  565  706      
70 218 290 363  436  581  726      

چرخ زنجيرهای سری A

)ANSI Roller Chains(

OCM ANSI No. Number of

Strands

Pitch

P

mm

Bush Dia.

D

Width

Between

L.P.

W

Link Plate Pin Dia. d Pin Trance Pitch E Average Tensile Strength Kg Max.

Working Load Kg

Average

Weight

Kg/m

T L L1 L2 L3
H
25 1 6.35 3.3 3.2 5.85 0.75 2.30 7.8 4.8 4.1 3.9 6.4 480 70 0.13
2 6.35 3.3 3.2 5.85 0.75 2.30 14.3 4.8 4.1 3.9 6.4 960 110 0.27
35 1 9.525 5.08 4.8 9.0 1.25 3.58 11.7 6.7 6.4 6.1 10.1 1,180 190 0.36
2 9.525 5.08 4.8 9.0 1.25 3.58 21.9 6.7 6.4 6.1 10.1 2,360 320 0.70
40 1 12.70 7.94 7.95 12.0 1.5 3.96 16.1 10.2  8.1 9.7 14.4 1,950 390 0.66
2 12.70 7.94 7.95 12.0 1.5 3.96 30.5 10.2  8.1 9.7 14.4 3,900 660 1.30
3 12.70 7.94 7.95 12.0 1.5 3.96 45.0 10.2  8.1 9.7 14.4 5,850 970 1.94
50 1 15.875 10.16 9.55 15.0 2.0 5.08 20.3 12.1  10.4 12.1 18.1 3,250 630 1.08
2 15.875 10.16 9.55 15.0 2.0 5.08 38.4 12.1  10.4 12.1 18.1 6,500 1,070 2.13
3 15.875 10.16 9.55 15.0 2.0 5.08 56.6 12.1  10.4 12.1 18.1 9,750 1,570 3.18
60 1 19.05 11.91 12.7 18.0 2.4 5.95 25.4 15.2  12.7 14.7 22.8 4,500 950 1.6
2 19.05 11.91 12.7 18.0 2.4 5.95 48.2 15.2  12.7 14.7 22.8 9,000 1,610 3.1
3 19.05 11.91 12.7 18.0 2.4 5.95 71.1 15.2  12.7 14.7 22.8 13,500 2,370 4.6
80 1 25.4 15.88 15.9 24.1 3.2 7.94 32.7 19.7  18.0 18.8 29.3 8,000 1,650 2.8
2 25.4 15.88 15.9 24.1 3.2 7.94 62.1 19.7  18.0 18.8 29.3 16,000 2,805 5.6
3 25.4 15.88 15.9 24.1 3.2 7.94 91.4 19.7  18.0 18.8 29.3 24,000 4,125 8.3
100 1 31.75 19.05 19.15 30.1 4.0 9.53 43.1 23.5  21.5 20.0 35.8 12,000 2,500 4.2
2 31.75 19.05 19.15 30.1 4.0 9.53 78.9 23.5  21.5 20.0 35.8 24,000 4,250 8.4
3 31.75 19.05 19.15 30.1 4.0 9.53 114.7 23.5  21.5 20.0 35.8 36,000 6,250 12.5
120 1 38.1 22.23 25.55 36.2 4.8 11.11 53.9 28.4  27.2 25.1 45.4 16,800 3,300 6.2
2 38.1 22.23 25.55 36.2 4.8 11.11 98.9 28.4  27.2 25.1 45.4 33,600 5,610 12.2
3 38.1 22.23 25.55 36.2 4.8 11.11 144.3 28.4  27.2 25.1 45.4 50,400 8,250 18.3
140 1 44.45 25.4 25.4 42.2 5.6 12.70 58.9 31.8  29.2 27.1 48.9 22,100 4,400 7.7
2 44.45 25.4 25.4 42.2 5.6 12.70 107.8 31.8  29.2 27.1 48.9 44,200 7,480 15.1
3 44.45 25.4 25.4 42.2 5.6 12.70 156.7 31.8  29.2 27.1 48.9 66,300 1,.000 22.6
160 1 50.8 28.58 31.75 48.2 6.4 14.29 69.1 36.9  34.8 32.2 58.5 26,300 5,500 9.9
2 50.8 28.58 31.75 48.2 6.4 14.29 127.6 36.9  34.8 32.2 58.5 52,600 9,350 19.6
3 50.8 28.58 31.75 48.2 6.4 14.29 186.1 36.9  34..8 32.2 58.5 78,900 1,750 29.3
180 1 57.15 35.71 35.7 54..2 7.2 17.45 79.2 42.5  39.2 36.7 65.8 33,400 6,400 13.46
2 57.15 35.71 35.7 54.2 7.2 17.45 145 42.5  39.2 36.7 65.8 66,800 10,880 26.49
200 1 63.5 39.68 38.1 60.1 8.0 19.85 85.3 45.3  42.4 40.0 71.6 43,100 7,200 16.5
2 63.5 39.68 38.1 60.1 8.0 19.85 156.5 45.3  42.4 40.0 71.6 86,200 12,240 32.5

شرکت فازینو طراح و سازنده انواع ماشین آلات صنعتی

پیوند به اینستاگرام برای مشاهده ی تصاویر بیشتر 

0 0 رأی
امتیاز مقاله
مشترک شوید
مطلع شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش همه کامنت ها
0
دیدگاهی دارید؟ لطفا نظر بدهید!x
()
x